top of page

Nano-Hidroksiapatit (nHAp)

 

Diş minesinin %97’si ve dentinin %65’i hidroksiapatit kristallerinden oluşur. nHAp biouyumlu ve biyolojik olarak aktif materyal olup, dişteki hidroksiapatite bağlanır.

Nano-hidroksiapatit dentin tübüllerine nüfuz eder, onları kapatır ve diş hassasiyetinin azalmasına yardımcı olur. Minenin hasarlı yüzeyinin remineralize edilmesine yardım eder.

BioWhiten NANOCARE DİŞ JELİ Nano-Hidroksiapatit Etki Mekanizması

Nano-Hidroksiapatit açıkta kalan dentin tübüllerine etkili bir şekilde nüfuz eder ve tıkar. Bu işlem sonucu kapanan tübüller, sinirlerin dış uyaranlara maruz kalmasını önler, böylece dişin dışarıdan gelen etkenlere karşı aşırı duyarlılığını azaltmaya yardımcı olur.

Ayrıca nHAp, dentin apatitine ve diş minesine bağlanarak, mineyi remineralize etmeye yardım eder ve diş yüzeyini koruyan yeni bir apatit tabakası oluşmasına katkı sağlar.

Bu tabaka, dişi yiyecek ve içeceklerdeki asitlerin neden olduğu hasarlardan korur ve pürüzsüzleştirir.

bottom of page